PŘIPOJENÍ K INTERNETU| ELEKTROMONTÁŽE| PROJEKCE

Internet

 

Připojení k Internetu

 • Nonstop provoz sítě včetně připojení k Internetu (kdykoliv surfovat, stahovat poštu, hrát, ..).
 • Všechny naše tarify jsou neomezené (neměříme objem přenesených dat ) a nepoužíváme FUP (omezení rychlosti nebo navýšení ceny po překročení nějakého objemu dat).
 • Platí se pouze měsíční paušál a jednorázový instalační poplatek.
 • Aktivace, deaktivace a přerušení služby je zdarma.
 • Níže uvedené tarify jsou určeny pro domácnosti, speciální požadavky na připojení lze řešit individuálně.
 • Uživatelé využívající pouze službu VoIP hradí měsíční paušál dle nejnižšího tarifu A1.
 • Statická veřejná IPv4 adresa 50 Kč bez DPH měsíčně.
 • Ceny pro právnické osoby řešíme individuálně na základě požadovaných parametrů služby, místa připojení atd.

Ceník pro domácnosti ke stažení ZDE (.pdf)

platnost od 1.11.2022

Kabelová technologie optika při splnění podmínky jednoho připojeného zařízení (router, PC, …)

* set-top-boxy služby IPTv se do počtu připojených zařízení nepočítají

WordPress Tables Plugin

Bezdrátová technologie 10,5 GHz

WordPress Tables Plugin

Bezdrátová technologie 5,7 GHz

WordPress Tables Plugin

Bezdrátová technologie 60 GHz

* dostupnost jen v některých lokalitách – na dotaz

WordPress Tables Plugin

Podmínky a pravidla pro výběr tarifu

Hlavním kritériem, které určuje který z nabízených tarifů si může klient zvolit, je technologie jakou jsou „dopravována“ data do jeho objektu. V případě nejasností se zařazením Vašeho konkrétního objektu nás prosím kontaktujte.
Ceníky jsou určeny pro domácnosti, nabídka pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle specifických požadavků smluvně.

V případě 3 a více uživatelů v jednom objektu nabízíme pronájem přijímacího zařízení zdarma.
V případě umístění i vysílacího zařízení na objektu nabízíme úhradu spotřeby elektrické energie našeho zařízení.
V případě zájmu o připojení neváhejte kontaktovat naše techniky, kteří změří sílu signálu ve Vašem objektu a navrhnou Vám optimální řešení konfigurace.

Nastavení koncových zařízení: ( PC, notebooků, routerů, telefonů, … )

 • Získat nastavení automaticky z dhcp serveru ( dynamické přidělování ).
 • Před připojením nového zařízení k síti je nutno nahlásit mac adresu síťového rozhraní.
 • Smtp pro poštovní klienty: Dle vlastního poskytovatele e-mailových služeb, např. smtp.seznam.cz, smtp.volny.cz, ..

Specifikace odchylek rychlostí služby poskytované v pevném místě:

 • Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
 • Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
 • V případě, že nastane situace trvající nebo pravidelně se opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu, má účastník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a VP poskytovatele.
 • Rychlost je nutné měřit na kabelu ( nikdy ne na WiFi ) v předávacím bodě, tj. obvykle na přívodu do bytu.

V případě vašeho zájmu o připojení k Internetu nás kontaktujte.

Poruchy, podpora: +420 733 681 294
Smlouvy, platby: vitulova@kme.cz

Ostatní:
internet@kme.cz
telefon@kme.cz
televize@kme.cz

Pracovní doba:

Pracovní dny : 8 – 15 h
Mimo pracovní dobu : SMS