PŘIPOJENÍ K INTERNETU| ELEKTROMONTÁŽE| PROJEKCE

Internet

 

Připojení k Internetu

 • Nonstop provoz sítě včetně připojení k Internetu (kdykoliv surfovat, stahovat poštu, hrát, ..).
 • Všechny naše tarify jsou neomezené (neměříme objem přenesených dat ) a nepoužíváme FUP (omezení rychlosti nebo navýšení ceny po překročení nějakého objemu dat).
 • Platí se pouze měsíční paušál a jednorázový instalační poplatek.
 • Aktivace, deaktivace a přerušení služby je zdarma.
 • Níže uvedené tarify jsou určeny pro domácnosti, speciální požadavky na připojení lze řešit individuálně.
 • Uživatelé využívající pouze službu VoIP hradí měsíční paušál dle nejnižšího tarifu A1.
 • Statická veřejná IPv4 adresa 50 Kč bez DPH měsíčně.
 • Ceny pro právnické osoby řešíme individuálně na základě požadovaných parametrů služby, místa připojení atd.

Ceník pro domácnosti ke stažení ZDE (.pdf)

platnost od 1.11.2022

Kabelová technologie optika při splnění podmínky jednoho připojeného zařízení (router, PC, .. )

tarif

cena Kč/měsíc bez DPH

inzerovaná a maximální rychlost down/up

běžně dostupná rychlost down/up

minimální rychlost down/up

E1

250

30/30 Mb/s

30/30 Mb/s

27/27 Mb/s

E2

300

100/100 Mb/s

100/100 Mb/s

90/90Mb/s

E3

400

200/200 Mb/s

200/200 Mb/s

180/180 Mb/s

E4

600

400/400 Mb/s

400/400 Mb/s

360/360 Mb/s

další

na dotaz

další

další

další

 * set-top-boxy služby IPTv se do počtu připojených zařízení nepočítají

Bezdrátová technologie 10,5 GHz 

 

tarif

cena Kč/měsíc bez DPH

inzerovaná a maximální rychlost down/up

běžně dostupná rychlost down/up

minimální rychlost down/up

C1

250

10/10 Mb/s

8/8 Mb/s

3/3 Mb/s

C2

400

20/20 Mb/s

16/16 Mb/s

6/6 Mb/s

C3

600

40/40 Mb/s

32/32 Mb/s

12/12 Mb/s

další

na dotaz

další

další

další

Bezdrátová technologie 5,7 GHz

tarif

cena Kč/měsíc bez DPH

inzerovaná a maximální rychlost down/up

běžně dostupná rychlost down/up

minimální rychlost down/up

B1

200

3/1 Mb/s

2,4/0,8 Mb/s

0,9/0,3 Mb/s

B2

250

8/3 Mb/s

6,4/2,4 Mb/s

2,4/0,9Mb/s

B3

300

12/4 Mb/s

9,6/3,2 Mb/s

3,6/1,2 Mb/s

B4

400

24/6 Mb/s

19,2/4,8 Mb/s

7,2/1,8 Mb/s

další

na dotaz

další

další

další

Bezdrátová technologie 60 GHz

tarif

cena Kč/měsíc bez DPH

inzerovaná a maximální rychlost down/up

běžně dostupná rychlost down/up

minimální rychlost down/up

F2

400

40/10 Mb/s

32/8 Mb/s

12/3 Mb/s

F3

600

80/20 Mb/s

64/16 Mb/s

24/6 Mb/s

 * dostupnost jen v některých lokalitách – na dotaz

Podmínky a pravidla pro výběr tarifu

Hlavním kritériem, které určuje který z nabízených tarifů si může klient zvolit, je technologie jakou jsou “dopravována” data do jeho objektu. V případě nejasností se zařazením Vašeho konkrétního objektu nás prosím kontaktujte.
Ceníky jsou určeny pro domácnosti, nabídka pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle specifických požadavků smluvně.


Technologie přenosu dat

pásmo 2,4GHz

rodinné domy a menší objekty, případně samostatně připojený byt nebo několik málo bytů v objektu

pásmo 5,7GHz

rodinné domy a menší objekty, případně samostatně připojený byt nebo několik málo bytů v objektu

pásmo 10,5GHz

budova polikliniky, obecní úřad a základní škola Moravské Knínice, Skřičkova 1476, Křižkovského 52

Optika

Sídliště Na Loučkách, Nádražní, Popkova, Školní, Na Královkách, Brněnská 1256-1258, U Stadionu 939-943, Jungmannova 813,866-881, Tyršova 15-17, Nám. Osvobození 902, budova nádraží, Bezručova čtvrť 838-846, Nám. Osvobození 847, Bezručova čtvrť 1101-1124, Zborovská 828-830, Zborovská 886, Nám. Osvobození 821-823, U Stadionu 951-958, 1776-1779, Jungmannova 916-919, Hojerova 1467-1469, Dlouhá 1635-1637, Metelkova 1438-1439, 1491-1494, 1534-1537, 1773-1774, 1851-1852, Wolkerova 947, 1016, Jungmannova 1069, 1267, Svatopluka Čecha 967, 927-928, 1187

V případě 3 a více uživatelů v jednom objektu nabízíme pronájem přijímacího zařízení zdarma.
V případě umístění i vysílacího zařízení na objektu nabízíme úhradu spotřeby elektrické energie našeho zařízení.
V případě zájmu o připojení neváhejte kontaktovat naše techniky, kteří změří sílu signálu ve Vašem objektu a navrhnou Vám optimální řešení konfigurace.

Nastavení koncových zařízení: ( PC, notebooků, routerů, telefonů, … )

 • Získat nastavení automaticky z dhcp serveru ( dynamické přidělování ).
 • Před připojením nového zařízení k síti je nutno nahlásit mac adresu síťového rozhraní.
 • Smtp pro poštovní klienty: Dle vlastního poskytovatele e-mailových služeb, např. smtp.seznam.cz, smtp.volny.cz, ..

Specifikace odchylek rychlostí služby poskytované v pevném místě:

 • Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
 • Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
 • V případě, že nastane situace trvající nebo pravidelně se opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu, má účastník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a VP poskytovatele.
 • Rychlost je nutné měřit na kabelu ( nikdy ne na WiFi ) v předávacím bodě, tj. obvykle na přívodu do bytu.

V případě vašeho zájmu o připojení k Internetu nás kontaktujte.