PŘIPOJENÍ K INTERNETU| ELEKTROMONTÁŽE| PROJEKCE

Elektro – kovo

Výroba elektro

  • Projekční činnost elektro, výroba rozvaděčů NN, elektromontážní činnost včetně kompletní dodávky materiálu a prvků MaR, zejména pro linky pro zemědělství /posklizňové linky, mísírny krmných směsí, linky pro granulaci směsí a extrudaci sóje/.
  • Elektro dodávky a montáže včetně zpracování projektové dokumentace pro minipivovary.
  • Projekční a elektromontážní činnost včetně dodávek materiálu pro sušící linky / obilí i piliny při zpracování dřeva/včetně granulace pilin na pelety pro vytápění.
  • Všechny typy linek vybavujeme i řídícími systémy / s PLC nebo řídícími systémy s PC / včetně kompletního programového vybavenípro řízení linky.
  • Projekty a výrobu a dodávku pro zakázky s individuálním zadáním dle potřeb zákazníka.

Kovovýroba

  • Výroba panelových výměn pro Prefy /náhrada betonových překladů nad okna, dveře, vrata/ pro stavební výrobu, včetně forem na prostupy pro potrubí prostupujících betonovými panely.
  • Výroba šnekových dopravníků, uzávěrů a klapek pro obilí – posklizňové linky a mísírny krmných směsí pro zemědělství.

 

Kovovýroba - KME spol. s r.o.