Řídící systémy s PC

Pro řízení a monitorování technologických procesů využíváme osobních počítačů vybavených operačními systémy MS Windows a programem Control Web nebo Control Panel od firmy Moravian Instruments. Hlavní oblastí našich aplikací je zemědělství.

Mísírny krmných směsí

Úkolem počítače je namísit směsi dle receptur dodaných zákazníkem. Každá receptura obsahuje informace o jednotlivých komponentech včetně jejich procentuálního zastoupení ve výsledné směsi. Tyto receptury předepisuje zootechnik zákazníka. Počítač sám ovládá, řídí a kontroluje chod celého procesu, který je tím pádem zcela automatizován. Mimo to ještě uchovává všechny potřebné informace pro pozdější zpracování nebo výstup na tiskárnu.

Náhledy na některé realizované aplikace vytvořené v prostředí Control Web:
Technologie
Parametry
Komponenty
Receptury
Příkazy
Změny

Celý systém je řízen pomocí počítače PC v různých modifikacích. Jako softwarové prostředí je použit systém Control Web firmy Alcor, Moravské přístroje.

Dceřinné karty:

OU02OU04PCDCDO08R01PCDCDO08R02PCDCDO08R01PCDCDO04R01PCDCDI16PCDCDI32PCDCDI48PCDCDI64PCDCDI80PCDCXXXXR01PCDCXXXXR02PCDCAI01R01PCDCAO01R01PCDCCU01R01

Manuály ke dceřinným kartám:

do08r01.zip - 8 výstupů
do04r01.zip - 4 výstupy
pcdcdi16.zip - 16 vstupů
pcdcdi32.zip - 32 vstupů
pcdcdi48.zip - 48 vstupů
pcdcdi64.zip - 64 vstupů
pcdcdi80.zip - 80 vstupů
xxxxr01.zip - oddělovací karta 232/485
xxxxr02.zip - oddělovací karta 232/485
ai01r01.zip - analogová vstupní karta
ao01r01.zip - analogová výstupní karta
cu01r01.zip - čítač

© 2003 KME spol. s r. o.