HS01LIM

HS01LIM HS01LIM HS01LIM HS01LIM

Zařízení vyhodnocuje výšku hladiny vodivé kapaliny pomocí dvou elektrod. Elektrody nejsou součástí výrobku a musí být vyrobeny z materiálu, který nereaguje se snímanou kapalinou. Snímací elektrody jsou napájené střídavým elektrickým proudem, čímž se eliminuje elektrolýza kapaliny.

Všechny detailní informace a popis jsou uvedeny v manuálu hs01lim.zip.

Rozměry v mm (VxŠxH): 90x35x60.


© 2003 KME spol. s r. o.